banner
banner

Zaufanie w przywództwie

Zaufanie w przywództwie

Zaufanie w przywództwie to klucz do budowania efektywnych zespołów. Dobry lider powinien nie tylko motywować pracowników do działania, ale także być dla nich wzorem do naśladowania. Niezbędne w tym względzie jest zaufanie. Nikt nie lubi być nadmiernie kontrolowanym i każdy chce móc podejmować autonomiczne decyzje. Sprawowanie nadmiernej kontroli nad pracownikami może mieć wiele negatywnych skutków, w tym m.in. spadek zaangażowania. Jakie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa ma zaufanie w przywództwie? 

Problem nadmiernej kontroli

Wielu, szczególnie początkujących właścicieli firm i menedżerów, ma problem z dzieleniem obowiązków. Często uważają, że wszystko co robią zrobią najlepiej – lepiej niż ich pracownicy i podwładni. Problem pojawia, że wówczas, gdy ów kontrola i brak zaufania jest nadmierny, 

Skąd się bierze problem zaufania w przywództwie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista i może mieć różne podłoże, aczkolwiek przyczyn takiego zachowania najczęściej należy upatrywać w dzieciństwie. Być może, jako dzieci doświadczyliśmy złamanego zaufania, lub też wykształciła się u nas nieustanna potrzeba bycia perfekcyjnym w każdej dziedzinie życia. W tym pierwszym przypadku, często możemy zastanawiać się, czy warto ponownie zaufać, a każde kolejne potknięcia pracowników tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że powinniśmy nieustannie ich kontrolować, bowiem zagraża to funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Co istotne, brak zaufania liderów do swoich pracowników może powodować, że i oni stracą zaufanie do swojego lidera. 

Wpływ zaufania na pracę

Zaufanie odgrywa istotną rolę w zaangażowanie w pracę pracowników. Postawa przełożonego wpływa istotnie na ich zaufanie do lidera. Menedżerem człowiek się nie rodzi, ale staje się. Wraz z nabywaniem wiedzy, kompetencji i doświadczenia zawodowego wzrasta on jako lider, który by być skutecznym potrzebuje obdarzać i być obdarzanym zaufaniem. Osoby, które osiągają wysokie wyniki nie troszcząc się o podwładnych, będąc nieszczerzy i nadmiernie kontrolujący mogą dobrze działać tylko w krótkim czasie. 

Jak budować zaufanie?

Jeżeli chcemy być liderami przed duże „L” musimy skoncentrować się na dawaniu niż braniu. Aby zaś utrzymywać dobre wyniki, a także angażować innych i motywować ich do pracy należy konsekwentnie i nieprzerwanie pokazywać pozytywne cechy charakteru. Nie możemy cieszyć się zaufaniem, jeżeli nie jesteśmy otwarci na wyzwania a także na usłyszenie opinii otoczenia na swój temat. Zarządzanie poprzez strach lub inną formę negatywnej motywacji także nie sprzyja budowaniu efektywnych zespołów. Może być skuteczne tylko na krótką metę. Ufając innym jako lider i ciesząc się zaufaniem swoich pracowników zyskujemy dodatkową energię do osiągania ambitnych celów biznesowych, a to z kolei jeszcze bardziej buduje do Nas zaufanie. Jest to koło zamknięte koło. O tym jak być dobrym liderem można nauczyć się na kursie: https://monikaschwertner.com/kursy-online/kobieta-lider/.

Chcąc być prawdziwym liderem musimy wyjść nieraz poza strefę własnego komfortu, nawet wówczas, gdy uważamy, że wszystko robimy najlepiej sami. Musimy obdarzyć zaufaniem naszych pracowników, aby oni mogli zrobić to samo w stosunku do Nas. Nadmierna kontrola nie sprzyja dobrej atmosferze w firmie. Powoduje napięcia i spadek efektywności. 

Zaufanie w przywództwie

Article Categories:
Psychologia i coaching

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts