banner
banner

Ile czasu potrzeba, by nauczyć się angielskiego?

Od razu uprzedzamy, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Wszystko zależy bowiem od predyspozycji, sposobu zdobywania wiedzy, a także źródeł, z jakich się korzysta. Poza tym czas poświęcony na naukę nie musi być wykorzystany efektywnie, czego dowodem są zajęcia z angielskiego w zwykłej szkole. Nawet po kilku latach edukacji niewielu uczniów dobrze opanowuje ten język. Od czego zależy tempo nauki angielskiego i jak można je przyśpieszyć?

Ile potrzeba wiedzieć?

Żeby sprawnie posługiwać się językiem angielskim, powiedzmy na poziomie średnio zaawansowanym, należy znać co najmniej 1000-1500 słów i zwrotów, a do tego umieć posługiwać się angielskimi czasami gramatycznymi. W praktyce, zakładając codzienne uczenie się języka przez 45 minut, można opanować angielski już w około dwa lata. Jest to jednak duże uproszczenie, ponieważ każdy z nas przyswaja wiedzę z różną skutecznością.

Od czego zależy efektywna nauka?

Eksperci od nauki angielskiego często podkreślają, że znajomość języka zależy w dużej mierze od umiejętności zapamiętywania. Im lepiej zapamiętamy dane słowo, wyrażenie czy zasadę gramatyczną, tym sprawniej będziemy się nimi posługiwać. Dlatego warto postawić na jakość, czyli zapamiętywać mniej, za to w najtrwalszy sposób. Można ćwiczyć pamięć albo korzystać z metod opisanych poniżej.

Regularna praca popłaca

Zapamiętywanie to wynik systematycznej pracy. Lepiej codziennie poświęcać pół godziny na naukę niż raz w tygodniu uczyć się przez kilka godzin. Stałe tempo oznacza również częste powtórki i możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, a jak wiadomo – praktyka czyni mistrza.

Jak najwięcej bodźców

To, czy dobrze zapamiętamy dany materiał, zależy od zaangażowania naszego mózgu. Podczas nauki warto pobudzać jak najwięcej zmysłów, a także stosować różne mnemotechniki. Czytanie należy zatem łączyć z mówieniem, a oglądanie – ze słuchaniem. Jedna z najbardziej efektywnych metod to korzystanie z anglojęzycznych wideo, gdzie podczas nauki wykorzystuje się równocześnie zmysł wzroku i słuchu. Materiały multimedialne stanowią nieocenioną pomoc w produktywnym przyswajaniu języka.

Odpowiednia opieka

Naukę angielskiego warto rozpocząć pod okiem nauczyciela do momentu, gdy nie osiągnie się przynajmniej takiego poziomu językowego, który pozwoli na samodzielne poprawianie błędów. Praca z mentorem to także dopasowanie tempa i sposobu nauki do ucznia. Można zdecydować się na lekcje sam na sam albo zapisać się na zajęcia grupowe do szkoły językowej http://www.kandk.edu.pl/


Article Categories:
Premium

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts