banner
banner

Tłumacz przysięgły polsko-niemiecki — jakie dokumenty przygotuje?

Tłumacz przysięgły polsko-niemiecki — jakie dokumenty przygotuje?

Tłumaczenia realizowane przez tłumaczy przysięgłych (http://www.tktranslate.pl/tlumacz-przysiegly) różnią się od zwykłych tłumaczeń pod kilkoma zasadniczymi względami. Po pierwsze, tłumaczeniami tego typu (na język niemiecki) mogą zajmować się wyłącznie osoby, które zdały egzamin państwowy i uzyskały stosowne uprawnienia od Ministra Sprawiedliwości. Drugą kwestią jest fakt, że, tłumacze przysięgli ponoszą odpowiedzialność prawną za swoją pracę i mogą podlegać karom za nieprzestrzeganie przepisów. Pracownicy biur tłumaczeń wykonują najwyższej jakości przekłady techniczne lub branżowe z języka niemieckiego. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, klient może również domagać się wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane błędami popełnionymi przez tłumacza przysięgłego. Ze względu na ten czynnik i wysoką jakość działań cena tego typu usługi jest odpowiednio wyższa niż zwykłego tłumaczenia.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego?

Do tłumacza przysięgłego musimy się udać, gdy chcemy uzyskać przekład na język obcy:

 • oficjalnych dokumentów posiadających moc prawną,
 • wniosków do instytucji państwowych np. sądach,
 • dokumentów składanych w organach administracji publicznej np. urząd stanu cywilnego, urząd miasta.

Warto wiedzieć, że tłumaczenie uwierzytelnione zyskuje moc prawną, czego nie ma zwykły przekład.

Jakie dokumenty przygotuje dla nas tłumacz przysięgły?

Dokument, który może zostać przygotowany przez tłumacza przysięgłego to na przykład:

 • umowa o pracę,
 • umowa najmu,
 • akt urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • testament,
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • dokumentacja medyczna,
 • dokument rejestracyjny pojazdu,
 • faktura zakupu,
 • zaświadczenie o statusie studenta,
 • świadectwo szkolne,
 • świadectwo pracy,
 • zwolnienie lekarskie,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 • zaświadczenie z kursu,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej,
 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • pełnomocnictwo,
 • akt notarialny.

Czy z usług tłumacza przysięgłego można skorzystać online? 

Biura tłumaczeń wykonują swoje usługi również online. Nie trzeba więc przyjeżdżać bezpośrednio do biura, ale można zlecić przekład za pośrednictwem Internetu. Wystarczy skontaktować się z tłumaczem np. mailowo. Ustalenie szczegółów zlecenia i jego realizacja może przebiegać całkowicie zdalnie, co jest bardzo wygodne. 


Article Categories:
Tłumaczenia

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts