banner
banner

Dlaczego kobiety częściej interesują się samorozwojem?

Dlaczego kobiety częściej interesują się samorozwojem?

Jednym z widocznych zjawisk społecznych jest coraz większe zainteresowanie samorozwojem. Mówi się, że świadome doskonalenie własnych kompetencji w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Z czego może to wynikać?

W poszukiwaniu work-life balance — samorozwój i coaching dla kobiet

Jednym z priorytetów pań, które są aktywne na rynku pracy, jest zachowanie harmonii pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Choć coraz częściej można spotkać się z partnerskim podziałem obowiązków zarówno domowych, jak i zawodowych, wciąż to kobiety są rodzicem, który zostaje z dzieckiem po jego narodzinach. Chcąc utrzymać swoje umiejętności i doskonalić wiedzę (by pozostać aktywnymi na rynku pracy) kobiety inwestują w swój rozwój, ograniczony czas sprawia, że chcą go również dobrze zaplanować

Umiejętność zarządzania sobą w czasie i konieczność zmian

Z tego też względu — konieczności łączenia życia prywatnego i zawodowego oraz ciągłego samorozwoju — kobiety mają zazwyczaj lepsze umiejętności organizacyjne niż panowie. Poza tym wiele z nich często musi rewidować swoją ścieżkę zawodową po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub ogólnego okresu wychowywania dzieci. Często okazuje się wówczas, że dotychczas posiadane umiejętności mogą nie wystarczyć na rynku pracy. W takich sytuacjach konieczne jest dokształcenie się w określonej dziedzinie.

Szklany sufit i mniejsze zarobki 

Dysproporcja w zarobkach kobiet i mężczyzn wciąż zmusza panie do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy. O ile to ostatnie uważamy za doskonały element samorozwoju, okoliczności, w jakich do nich dochodzi, pozostawiają wiele do życzenia. Konieczna jest zmiana. Kobiety jednak często wolą wziąć sprawy w swoje ręce, zapisując się na kursy online, dołączając do klubów tematycznych, uczestnicząc w konferencjach.

Przykład płynie z góry

O sukcesie kobiet na rynku pracy słyszy się coraz więcej również dzięki przedsięwzięciom, które mają wyzwolić przedsiębiorczość kobiet. Motywujące wydarzenia są często organizowane przez panie, które już osiągnęły sukces zawodowy i teraz chcą zdradzić swój sekret innym kobietom.


Article Categories:
Psychologia i coaching

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts