banner
banner

Zlecenie transportowe a list przewozowy – po co tyle dokumentów?

Zlecenie transportowe a list przewozowy – po co tyle dokumentów?

Zlecenie transportowe mówi o tym, jakie są zasady usługi. List przewozowy natomiast jest osobnym dokumentem, który informuje o cechach ładunku i zawiera wszystkie dotyczące go informacje. Jakie jeszcze dokumenty są niezbędne przy wykonywaniu usługi transportowej? 

List przewozowy i świadectwo pochodzenia

Dokumenty dotyczące przewożonych towarów, tj. list przewozowy i świadectwo pochodzenia, muszą zawsze znajdować się w kabinie kierowcy podczas kursu. Dobrze jest też zawsze mieć przy sobie fakturę VAT za przewożony towar, fakturę wagową i dokument WZ. Istnieją również inne dodatkowe dokumenty np. Bordero w przypadku przewozu drobnicy. Jeśli potrzebujesz usług transportowych na terenie Polski lub Europy to skontaktuj się z firmą Stan-Trans (https://www.stan-trans.com.pl/). 

Zezwolenia transportowe

Kierowca musi również posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające, że firma może działać na rynku transportowym, tj. zezwolenia transportowe, takie jak zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego rzeczy oraz wypis z licencji przewoźnika drogowego i wypis z licencji wspólnotowej.

Zaświadczenie dla kierowcy

Potwierdza on prawa osobiste kierowcy ciężarówki i rejestruje jego czas pracy.  Dokumenty kierowcy obejmują prawo jazdy, ważne badania psychologiczne i lekarskie, kartę kierowcy, zaświadczenie o kwalifikacji i szkoleniu, kartę kierowcy, kartę aktywności, dane z tachografu lub wykresówkę. Jeżeli kierowca przewozi towary niebezpieczne, musi również posiadać zaświadczenie ADR uprawniające go do wykonywania tego przewozu.

Dokumenty dotyczące pojazdów

Do dokumentów tych należą na przykład: ubezpieczenie OC, zezwolenie na użytkowanie pojazdu, w przypadku przewozu towarów ADR (towarów niebezpiecznych) lub gdy firma przewozi żywe zwierzęta: zaświadczenie, że pojazd spełnia wymogi umowy ADR oraz świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, czasem także certyfikat EURO (potwierdzający odpowiedni poziom bezpieczeństwa pojazdu i zgodność z wymogami ochrony środowiska) w przypadku licencji międzynarodowej.


Article Categories:
Transport

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts